«Aktivitātes tālmācības vidusskolas 10. klases angļu valodas stundās pašvadītas mācīšanās pilnveidošanai»

Apsveicam mūsu, Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola», angļu valodas skolotāju Agnesi Gromovu-Ķūrenu ar izcilu maģistra darba «Aktivitātes tālmācības vidusskolas 10. klases angļu valodas stundās pašvadītas mācīšanās pilnveidošanai» aizstāvēšanu! Paldies, ļoti lepojamies ar Tevi un Tavu ģimeni! Lai šis brīnumainais laiks sniedz prieku, iedvesmu un enerģiju jauniem izaicinājumiem! Jo skola ir darbnīca, kurā veidojas jaunās paaudzes doma – tā jāuztur, jākopj, jāpilnveido, ja domājam par nākotni…

Apsveicam angļu valodas skolotāju Agnesi Gromovu-Ķūrenu