Š.g. 30. jūnijā tika izlozēta budžeta vieta tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola”.

Atgādinām, ka mācību maksas izlozē varēja piedalīties ikviena persona, kura no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam bija noslēgušas līgumu ar SIA «Rīgas Komercskola» par apmācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» 2017./2018. mācību gadā, balstoties uz Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» uzņemšanas noteikumiem, un kuru līgumā paredzēti noteikumi par mācību maksas maksāšanu. Ar mācību maksas “Laimē budžeta vietu” izlozes noteikumiem var iepazīties šeit.

Ar izlozes procesu var iepazīties video zemāk, kā arī Rīgas Komercskola sociālā tīkla Facebook profilā.