Lepojamies, ka mūsu Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 11. klases
audzēkne Krista Špīse tika uzaicināta uz Latvijas Televīzijas rīkoto erudīcijas spēli
„Gudrs, vēl gudrāks”, kurā Krista piedalījās kopā ar savu angļu valodas skolotāju
Agnesi Gromovu-Ķūrenu un saviem aktīvajiem atbalstītājiem – skolas biedriem.
 
Krista ir mērķtiecīga, apzinīga, uzņēmīga un komunikabla, aktīvi iesaistās
skolas organizētajās aktivitātēs, prot plānot savu laiku, adekvāti izvērtēt un noteikt
turpmākās attīstības vajadzības, attīstot un pilnveidojot savu talantu mūzikā, izprotot
intelektuālās vajadzības, apzinās uz sasniegumiem virzītās personīgās dzīves vērtības,
rīcības principus. “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib.”/Rainis/
 
Paldies vecākiem, angļu valodas skolotājai Agnesei Gromovai – Kūrenai un
audzēkņiem par atbalstu!
 
Skatīt galeriju šeit.