Lai svētki nak ar ciešu piederību savai zemei un valstij!