Realizējot Nordplus projektu “Jauniešu vides apziņas veicināšana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā”, organizējām izzinošos ceļojumus Grenlandē un Latvijā, ar atšķirīgu dabas vidi – klimata apstākļiem, reljefu, augu un dzīvnieku valsti, saimniecisko vidi un iedzīvotāju skaitu, lai jaunieši rastu atbildes uz jautājumiem – Kādi ir klimata pārmaiņu cēloņi, izaicinājumi un iespējas Grenlandē un Latvijā? Kur klimata pārmaiņu procesi notiek ātrāk – Grenlandē vai Latvijā? Ar ko tas izskaidrojams? Ko es un katrs no mums var darīt šobrīd un nākotnē, lai ierobežotu klimata pārmaiņas un novērstu nopietnas katastrofas un to ietekmi uz ekonomiku?

Izzinošā ceļojuma laikā Grenlandē jaunieši apguva zināšanas ar izpratni, veicot novērojumus klimatu pārmaiņu jomā, un tiekoties ar profesori Emmu Kristensen Grenlandes Dabas resursu institūtā (Greenland Institute of Natural Resources), diskutējot daloties ar savu viedokli – ko katrs no mums var darīt šobrīd un nākotnē, lai ierobežotu klimata pārmaiņas un novērstu nopietnas katastrofas un to ietekmi uz ekonomiku, pilnveidoja prasmes diskutēt, meklēt patiesību un spēt lietot zināšanas un prasmes reālās dzīves situācijās, mainīgā, dzīvā vidē, neierastos apstākļos, mācības padarot aizraujošas, noderīgas dzīves darbībai.

Ceļošana un vietu maiņa dod prātam jaunu sparu.

/L.A.Seneka/