Piedalies izzinošā ceļojumā – kompleksā mācību praksē!

 
Izzinošs Ceļojums - kompleksa mācību prakse

Lai pieteiktos izzinošajam ceļojumam – mācību praksei HORVĀTIJA un SLOVĒNIJA pavasarī:

  • Piesaki savu dalību aizpildot elektronisko pieteikuma anketu šeit;
  • Līdz 19. aprīlim veic samaksu uz zemāk norādīto maksājuma kontu;
  • 23. aprīlī mēs sazināsimies ar Tevi, lai precizētu brauciena detaļas.

Maksājumu par braucienu veic:

SIA „Rīgas Komercskola”
Reģ. Nr. 40103373522
A/S „SEB bank”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV30UNLA0050016618060

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: “Mācību maksa- komerczinības” un skolēna vārdu, uzvārdu.

Vairāk informācijas par izzinošo ceļojumu: 67828055, info@rigaskomercskola.lv

„Ceļot prot tas, kā sirds ir redzīga un kā acs prot apstāties un svētīt. Ceļot prot tas, kas savu sirdi prot atraisīt. Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā.” / Zenta Mauriņa /