Lepojamies, ka mūsu skolu starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs 2021” pārstāvēja 19 audzēkņi.

Izsakām pateicību visiem audzēkņiem, it īpaši 8.klases audzēknim labākajam no labākajiem Niklāvam Pīgoznim, kurš ieguva godalgoto 1.vietu Latvijā, starp 636 8. klašu audzēkņiem.

Priecājamies, ka mūsu audzēkņi mērķtiecīgi piedalās arī ārpusskolas organizētos konkursos!
Paldies matemātikas skolotājai Indārai Ceikai par spēju iedvesmot audzēkņus sasniegumiem !
Paldies direktores vietniecei izglītības jomā Lienei Brūklei par palīdzību konkursa organizēšanā!
Paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību, palīdzot motivēt bērnus uz sasniegumiem, veicinot bērnos zinātkāri un vēlmi mācīties ar prieku!