Priecājamies, ka piedalījāties izludinātajā konkursā Nordplus projekta ietvaros, veicot pētījumus, apgūstot jaunas prasmes un gūstot vērtīgas atziņas.

Aicinām piedalīties skolas organizētajā Nordplus projekta ietvaros veiktā pētījuma prezentācijā Zoom platformā!

Katram audzēknim tiks dotas 6-7 minūtes, lai veiksmīgi iepazīstinātu ar savu veikto pētījumu!

Prezentācijā iekļaujamā informācija:

  1. Pētījuma tēmas nosaukums;
  2. Pētījuma mērķis un plānotie uzdevumi;
  3. Pētījuma īss apraksts jeb kā Tu veici pētījumu?
  4. Gūtās atziņas, secinājumi.

Nordplus projekta prezentācijas 2021. gada 31. maijā