Mūsu, Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola”, 5.un 6.klases audzēkņi kopā ar pedagogiem piedalījās izzinošajā Meža ekspedīcijā Austrumvidzemē Velēnas apkārtnē.
 
Pateicoties “Latvijas valsts meži” radošajiem un atraktīvajiem darbiniekiem, audzēkņi iepazina meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, piemēram, nosakot koka vecumu, augstumu, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās burtnīcās. Audzēkņiem veidojās izpratne par mežu nozīmi, aizsardzību un saglabāšanu nākošajām paaudzēm.
 
Paldies “Latvijas valsts meži” darbiniekiem, kas palīdzēja audzēkņiem izzināt meža daudzveidīgo nozīmi!
 
Paldies pedagogiem – Agnesei Gromovai- Ķūrenai un Egīlam Purviņam par radošu un aktīvu līdzdarbošanos!
 
Skatīt meža ekspedīcijas galeriju.