Radošā darbnīcā “Ziedi Latvijai” jaunieši pilnveidoja savas prasmes, attīstīja iztēli un vēlmi darboties, jo “mācot prātu reizē audzinām arī jūtas un gribu”. (J.A.Students)

Paldies skolotājai Kristīnei Caunei un audzēkņiem par krāšņo izveidoto izstādi “Ziedi Latvijai”, kas mūs iepriecināja, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu!