Lai svētki nāk ar ciešo piederību savai zemei un valstij!

Mums ticis vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/

Saules mūžu Latvijai!