Lepojamies un apsveicam!

Par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā!

Simtgades izcilnieka pateicība un 500 eiro atbalstu no Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas saņēma Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 12. klases absolvente Lāsma Zaķe par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Simtgades izcilnieka pateicība tika pasniegta Lāsmai Zaķei par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.