Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola” aizvadīts 12. klases izlaidums īpašā gaisotnē, Mazās Ģildes telpās un āra dārzā.

Mēs lepojamies ar Jums – 12. klases absolventi un vecāki!

Jūs veidojāt mūsu ikdienu īpaši krāsainu, esam par to ļoti pateicīgi!

Īpaši lepojamies ar audzēkņiem:
Edvardu Mekšu, kurš saņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Simtgades izcilnieka pateicību par sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti, radošo darbību, ieguldījumu izglītībs iestādes attīstībā un sava talanta pilnveidošanu uzņēmējdarbībā, un Katrīnu Brūnu, Mariku Laicāni, Tomasu Tabaku, Diānu Zaķi, Karīnu Zariņu, Evelīnu Zariņu, kuri saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Pateicības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem.

Ieraugiet, sajūtiet nākotni un ticiet tai! Lai šī ticība stiprina un motivē pozitīvām pārmaiņām!