2018. gada 27. septembrī Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” pedagogi Vija Zeļģe, Dace Vilmeniete, Agris Lapiņš un direktore Ilze Beļinska piedalījās Skola 2030 konferencē “Lietpratība pamatizglītībā”, piedaloties darbnīcās, lai diskutētu, dalītos pieredzē par mūsdienīgu mācību procesu, projekta “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” ietvaros gūto pieredzi, atziņām.

 
Dalība konferencē skola 2030 «Lietpratība pamatizglītībā»