Kas ir mājmācība? Kā tā atšķiras no tālmācības un mājas apmācības?

 
Mājmācība, tālmācība un mājas apmācība ir atšķirīgas mācību formas. Visas šīs mācību formas tiek realizētas mājās, bet katrai no tām ir būtiskas atšķirības, kā arī kopīgas iezīmes.

Mājmācība jeb izglītība ģimenē ir mācību forma, kurā mācības lielākoties notiek mājās un vecāki ir tieši atbildīgi par bērnu izglītību – organizē un seko līdzi mācību procesam, palīdz zināšanu apguvē, nodrošina vajadzīgos materiālus un tml. Mājmācība ir pieejama no 1. līdz 6. klasei.

Tālmācība ir izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot tālmācības skolas piedāvātus īpaši strukturētus digitālus mācību materiālus (audio, video faili, darba lapas u.c. materiāli), grupu un individualās nodarbības tiešsaistē un klātienē. Mācību darbu vada mācību priekšmetu skolotāji.

Mājas apmācības ir bērniem, kuri slimo ilgāk par vienu mēnesi un slimības dēļ nevar regulāri apmeklēt skolu. Mājas apmācībā skolēns apgūst tikai daļu no mācību priekšmetiem – pamatpriekšmetus un priekšmetus, kuros ir jākārto eksāmeni. Lai bērns pedagoga vadībā varētu turpināt mācības mājas apmācībā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikums, kas pamatots uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu. Mājas apmācība tikai īslaicīgi (paredzēta ne ilgāk par sešiem mēnešiem) aizstāj izglītības apguves procesu un nesniedz pilnu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību. Uzzini vairāk šeit

Ja vēlaties, lai Jūsu bērns mācās mājās un tā iemesls nav īslaicīgas veselības problēmas, tad Jums jāizvēlas starp tālmācību un mājmācību. Lai izvēlētos mācību formu, kura bērnam un ģimenes dzīvesveidam būs visatbilstošākā aicinām iepazīties ar īpaši izstrādātu materiālu, kurā esam apkopojuši tālmācības un mājmācības kopīgās un atšķīrīgās iezīmes.

Materiāls «Tālmācība un mājmācība – kopīgais un atšķirīgais»


  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.


   

  Uzzini vairāk pār mācībām tālmācībā Rīgas Komercskolā!

   Piesakies Online Atvērto durvju dienai

   Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
   Ilze Beļinska
   Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
   "Rīgas Komercskola" direktore