Kas ir mājmācība jeb izglītība ģimenē?

Mājmācība jeb bērna apmācība ģimenē, to sauc arī par izglītību ģimenē, mācībām neklātienē vai tālmācībā, kas tiek realizēta kā bērna apmācība mājās, mājas apstākļos vecāku, privātskolotāju vai skolotāju pavadībā. Īstenojot mājmācību vai apmācību mājās, vecākiem ir jāņem vērā, ka viņiem būs cieši jāsadarbojas ar skolu. Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» sākumskolā un pamatskolā (1.-6. klasei) bērns mācās mācīties kopā ar vecākiem un skolotājiem, bet no 7.-12.klasei (pamatskolā un vidusskolā), konsultējoties ar vecākiem un skolotājiem.

Mājmācība jeb tālmācība ir ideāls veids,kā atklāt un attīstīt bērna talantu, jo, mācoties dienas skolā, katram bērnam nav iespējams veltīt tik daudz laika un uzmanības, lai varētu izprast katra bērna personību un izvēlēties vispiemērotākās pieejas un metodes. Vēl kā pozitīvu iemeslu var minēt interešu izglītības iesaisti mācību procesā, kā arī dažādu sadzīves prasmju attīstīšanu, tā rezultātā veidojot izglītības sasaisti ar reālo dzīvi, iegūtās zināšanas vieglāk integrējot ikdienā.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Ieguvumi mājmācībā / tālmācībā:

  • apgūst prasmi mācīties;
  • mācību vide un process sekmē interesi par mācīšanos;
  • mācības noris pozitīvā gaisotnē;
  • bērnam dod iespēju saskatīt dzīvi bez stereotipiem;
  • mācoties ir izpratne par informāciju;
  • nodrošina nepārtrauktu saikni ar ikdienas dzīvi ģimenē, jo bērns nevis mācās dzīvot, bet dzīvo, gūstot zināšanas;
  • bērns vienlīdz pilnīgi attīsta dažādas jomas: fizisko,sociālo,garīgo,emocionālo un intelektuālo;
  • mācīšanās un mācību vielas apguves tempi ir pielāgojami katra bērna individuālajām vajadzībām un interesēm;
  • ļauj vecākiem un pedagogiem būt filozofiem attieksmē pret dzīvi, attiecībām un bērniem, parādot labo, skaisto, patieso kā visa pamatu;
  • ģimenē iedzīvinātās tradīcijas un vērtības caurvij visu mācību procesu;
  • vecāki var novērtēt sava bērna zināšanas, prasmes, stiprās un vājās puses, ņemot  vērā sava bērna garastāvokli, darba tempu, var nomainīt vienu aktivitāti ar citu, mācības notiek dabiskā vidē, ir pieejami daudzveidīgi resursi.

   

  Mājmācību jeb tālmācību saviem bērniem visbiežāk izvēlas vecāki:

   • kuru bērni nodarbojas profesionālajā līmenī ar kādu no sporta veidiem,  mūziku, dejošanu;
   • kuri zina un vēlas pielietot Montesori, Valdorfa vai kādu citu alternatīvo pedagoģijas metodi;
   • kuru bērniem ir vāja imunitāte un ļoti bieži slimo;
   • kuri dzīvo ārvalstīs, un vēlas,lai bērni iegūstizglītību savā dzimtajā valodā.

   

  Piesakies mācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»!

  30 gadu pieredze izglītībā - Ilze Beļinska - «Rīgas Komercskola»

   

  «Rīgas Komercskola» mājmācības / tālmācības formā piedāvā apgūt:

  Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā Jums:

  • uzsākt mācības tālmācībā vai mājmācībā arī tad, ja iepriekš esat realizējuši mācības „mājas apmācībā”;
  • izvēlēties tālmācību, ja esat apsvēruši domu par mājmācības programmas izvēli.

  Atcerēsimies, ka galvenais ir Cilvēks, viņa būtība un sūtība uz šīs Zemes, viņa iedaba, kur ir ritms un harmonija, bet nav laika limita, kur ir dažādas patiesības bez stereotipu uzspiestā dzīves skatījuma, kur bez racionālā prāta attīsta arī jūtas un emocijas, intuīciju, radošo garu.

  Ja uzskati, ka tālmācība ir domāta Jūsu bērnam vai Jums, piesakies mācībām tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», mēs palīdzēsim izvēlēties Jūsu bērnam vai Jums atbilstošāko mācību formu!

  Pieteikties iespējams klātienē (tālruņa numurs – 67828055) vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu.