Komplektu «Komercdarbība/Uzņēmējdarbība» iesakām izvēlēties jauniešiem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā.

Lai mācītos lietas, kas jauniešus interesē, un lai spētu apgūto mācību saturu patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu veidošanai un kompleksu problēmu risināšanai mainīgajās reālās dzīves situācijās, apgūstot zināšanas, veidojot izpratni, pamatprasmes, mācību jomās, kā arī caurviju prasmes, ir izveidoti mācību priekšmetu kursu komplekti – mācību priekšmetu pamatkursos (vispārīgajā, optimālajā līmenī), padziļinātajos (augstākajā līmenī) un specializētajos kursos.

Kursu komplekta ietvaros īsteno un aizstāv patstāvīgu projektu (pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs) saistībā ar vienu vai vairākiem izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Mācību priekšmetu kursu plāns:

Tālmācības vidusskolas mācību programma «Uzņēmējdarbība»

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 89 EUR
Gadā – 801 EUR vai 400,50 EUR pusgadā.
Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261