Nordplus finansiāli atbalstīts projekts «Jauniešu vides apziņas veicināšana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā»

Nordplus projekts 2020 - Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola»

Šodien vērtība ir tas, nevis ko Tu zini, bet gan, ko Tu vari izdarīt ar to, ko Tu zini

 
Lejuplādēt