Nordplus finansiāli atbalstīts projekts «Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā»

Projektā “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» mērķis
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» programma (LV)
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» foto galerija
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» programma (EN)
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Iepazīsti Islandi!” video materiāls
Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra – 21. – 25.10.2017. Vācijā programma
Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra – 21. -25.10.2017. Vācijā foto galerija
Foto konkursa «Kur slēpjas Islandes fenomens?» nolikums
Foto konkursa «Kur slēpjas Islandes fenomens?» foto galerija
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Kur slēpjas Latvijas fenomens?» programma
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Kur slēpjas Latvijas fenomens?” foto galerija
Starptautiskā pedagogu profesionālā kompetences pilnveides semināra “Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process” dienas kārtība – 1.11.2017. (LV)
Starptautiskā pedagogu profesionālā kompetences pilnveides semināra “Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process” dienas kārtība – 1.11.2017. (EN)
 

 


 

Projektā “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas

 
Nordplus 2017 Latvijas izglītības projekta kopsavilkums
 
Lejuplādēt projektā “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas (LV)

 


 

Izzinošs ceļojums – kompleksa mācību prakse “Iepazīsti Islandi!”

 

 

«Izzinošā ceļojuma - kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» mērķis (EN)

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» programma (LV)

 

 
Lejuplādēt Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» programmu (LV)

 


 

«Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» foto galerija

 
Izzinošā ceļojuma foto galerija

 


 

«Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Iepazīsti Islandi!» programma (EN)

 

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Iepazīsti Islandi!” video materiāls

 

 


 

Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra – 21. – 25.10.2017. Vācijā programma

 
«Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process»
Lejuplādēt semināra programmu

 


 

Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra – 21. -25.10.2017. Vācijā foto galerija

Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra - 21. -25.10.2017., Vācijā - foto galerija

 


 

Foto konkursa «Kur slēpjas Islandes fenomens?» nolikums

 
Foto konkurss «Iepazīsti Islandi»
 
Lejuplādēt foto konkursa nolikumu

 

Foto konkursa «Kur slēpjas Islandes fenomens?» foto galerija

Kur slēpjas Islandes fenomens - foto konkurss

 

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Kur slēpjas Latvijas fenomens?” programma

 

 
Lejuplādēt (EN)

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Kur slēpjas Latvijas fenomens?” foto galerija

 

 

 


 

Starptautiskā pedagogu profesionālā kompetences pilnveides semināra “Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process.” dienas kārtība – 1.11.2017., Latvijā, Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» (LV)

 

 
Lejuplādēt (LV)

 

Starptautiskā pedagogu profesionālā kompetences pilnveides semināra “Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs mācību process.” dienas kārtība – 1.11.2017., Latvijā, Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» (EN)

 

 
Lejuplādēt (EN)