1990. gadā kā Fēnikss no pelniem atdzimst komercizglītība Latvijā. 1990. gada 26. marta valdības lēmumā nr. 76 „Par eksperimentālo Rīgas komercskolu” ir koncentrēti desmitiem cilvēku sapņi, cerības un pūles atgriezt Latvijai bijušo ekonomisko stabilitāti.

Tā bija fantastiska uzdrīkstēšanās, tālredzība un milzīgs risks, ko toreiz uzņēmās Daina Kukele, izcila izglītības darbiniece, jaunradītu un atjaunoti skolu veidotāja 90. gados, ekonomists un zinātnieks Miervaldis Ramāns, lai mērķtiecīgi radītu vislabvēlīgāko vidi ekonomiskas un uzņēmējdarbības atjaunotnei Latvijā.

Misijas apziņa, patstāvība un augsta atbildība precīzi izsaka skolai raksturīgo darbības stilu.

Toreiz mēs bijām ideju un cerību pilni. Neatkarība, brīvās Latvijas valsts veidošana, jaunas izglītības iespējas. Visus mūs spārnoja neierobežoto iespēju plašumi, kuri mums pavērās. Brīvības saldā smarža mūs iedvesmoja.

Sarežģītie sabiedrības pārveidošanās procesi mums diktēja jaunu pieeju meklējumu nepieciešamību.

TAGAD, atskatoties uz šiem divdesmit gadiem, redzam, ka tas, ko mēs darījām, ir devis pozitīvus rezultātus. Rīgas Komercskola ir ne tikai atjaunojusi komercizglītību Latvijā, bet arī devusi savu ieguldījumu tās pilnveidošanā.

Latvijai VIENMĒR būs vajadzīgi talantīgi cilvēki, kuri būs ne tikai apguvuši cilvēces uzkrāto pieredzi, bet arī spēs radoši izmantot savas zināšanas un prasmes jaunu, netradicionālu ceļu meklējumos.

Izvēles iespējas cilvēkam ir vienmēr, galvenais ir jēgpilni IZVĒLĒTIES!

„Esmu vienmēr apbrīnojis cilvēkus ar drosmīgām idejām, bet vēl jo vairāk tos, kas spēj idejas realizēt. Rīgas Komercskolas attīstība ir tam spilgts piemērs. Tā ir mācību iestāde, kuru beidzot iegūst plašas zināšanas un arī prasmi orientēties jaunās situācijās. Šī pēdējā īpašība ir svarīga šodien, kad valstī notiek straujas ekonomiskās pārmaiņas, kuru neatgriezeniskuma garants ir plaša jaunās paaudzes iesaistīšanās. Rīgas Komercskola ir atradusi savu vietu Latvijas izglītībā un ekonomikā, bet dzīve rada jaunus izaicinājumus, tā kā apstāties nav laika.

Veiksmīgu tālāko attīstību!”
Andris Piebalgs
Latvijas tautas izglītības ministrs no 1990. līdz 1993.gadam un pašreiz Eiropas Savienības Attīstības sadarbības komisārs.