Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» «Skolēnu pašpārvaldi» šobrīd pārstāv audzēkņi no 9.-12. klasei. Izglītojamo pašpārvaldes mērķis saskaņā ar reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
 

Prezidents – Dominiks Francisks Mekšs

Viceprezidente- Melisa Mežzaķe
Protokolētājs – Kristers Gerkens
Grafiskā dizainere – Sintija Kona 
Sociālo mediju speciāliste- Odrija Žozī Vīka
Radošā komanda – Amanda Valtasa, Māra Rāzna, Hanna Cuprijanoviča, Toms Bikavnieks, Emīlija Roga

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums:

www.facebook.com/rksskoleni
@rksskoleni (Instagram)