Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments» 2020./2021. mācību gadā

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» izglītojamo pašpārvaldi «Skolēnu parlaments» šobrīd pārstāv 9 audzēkņi no 9.-12. klasei. Skolēnu parlamenta mērķis saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
 

Prezidents – Bernards Mekšs

Viceprezidents – Saule Ķūrena
Iekšlietu ministri – Amanda Purena, Marta Lillā
Ārlietu ministri – Madlēna Lagzdāja, Karolīna Mīļā
Kutūras ministrs – Elizabete Marija Bukovska
Izglītības ministrs – Dominiks Mekšs
Protokolists – Paula Kristiana Šeninga

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums:

www.facebook.com/rksskoleni
@rksskoleni (Instagram)