Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» izglītojamo pašpārvaldi «Skolēnu parlaments» šobrīd pārstāv 6 cilvēki no 9.-12.klasei. Skolēnu parlamenta mērķis saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
Prezidents – Edvards Mekšs;

 
Viceprezidents – Lāsma Zaķe;
Protokolists – Laura Irbe;
Iekšlietu ministrs – Anete Bužoka;
Ārlietu ministrs – Lāsma Zaķe;
Izglītības ministrs – Diāna Zaķe;
Kultūras ministrs – Beāte Muižniece.

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums: