Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» izglītojamo pašpārvaldi «Skolēnu parlaments» šobrīd pārstāv 7 cilvēki no 9.-12. klasei. Skolēnu parlamenta mērķis saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
 

Prezidents – Edvards Mekšs

Viceprezidents – Edvīns Aleksandrs Rubīns
Iekšlietu ministrs – Roberts Jurgelāns
Ārlietu ministrs – Diāna Zaķe, Zita Rubene
Kutūras ministri – Saule Ķūrēna, Kate Grigone
Izglītības ministri – Ramona Inta Eizentale, Marta Kristiāna Majore
Protokolists – Bernards Mekšs

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums:

www.facebook.com/rksskoleni
@rksskoleni (Instagram)