Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» izglītojamo pašpārvaldi «Skolēnu parlaments» šobrīd pārstāv 7 cilvēki no 9.-12. klasei. Skolēnu parlamenta mērķis saskaņā ar izglītojamo pašpārvaldes reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
 

Prezidents – Edvards Mekšs

Viceprezidents – Emīlija Mundeciema
Iekšlietu ministrs – Aleksandrs Rubīns
Ārlietu ministrs – Diāna Zaķe
Kutūras ministrs – Beāte Muižniece
Izglītības ministri – Leonarda Lapacinska, Nauris Kaspars Madzulis
Protokolists – Bernards Mekšs

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums:

www.facebook.com/rksskoleni
@rksskoleni (Instagram)