Izglītojamo pašpārvalde «Skolēnu parlaments»

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» «Skolēnu pašpārvaldi» šobrīd pārstāv 10 audzēkņi no 9.-12. klasei. Izglītojamo pašpārvaldes mērķis saskaņā ar reglamentu ir aktīvi iesaistīt audzēkņus mācību procesā, skolas un ārpusskolas pasākumos, sadarbojoties ar skolas vadību, Skolas padomi un pedagogiem.

Izglītojamo pašpārvaldes “Skolēnu parlaments” sastāvs:
 

Prezidents – Dominiks Mekšs

Viceprezidents- Mārtiņš Zaķis
Protokolētājs – Keita Vēbere
Grafiskie dizaineri – Paula Šeninga un Melisa Mežzaķe
Sociālo mediju speciālists – Sanija Lāže
Radošā komanda – Dženifera Patrīcija Pivarūne, Visvaldis Klints, Valters Vidinieks

Kontaktējies ar mums:

skolenuparlaments.rks@gmail.com

Seko mums:

www.facebook.com/rksskoleni
@rksskoleni (Instagram)