Komplektu «Vispārīgais» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē ķīmija, fizika, ģeogrāfija un materiālzinātnes nozares, šo komplektu iesakām izvēlāties arī tiem jauniešiem, kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā u.c.

Mācību priekšmetu kursu plāns:

*Apstiprināts ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” direktores 2023.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-8/05b.

Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

Gadā: 10. – 12. klasei – 1431€
Pusgadā: 10. – 12. klasei –  715,50
Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261