Komplektu «Vispārīgais» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē ķīmija, fizika, materiālzinātne, ģeogrāfija kā nozares, šo komplektu iesakā izvēlāties arī tiem jauniešiem, kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā u.c.

Mācību priekšmetu kursu plāns:

Tālmācības vidusskolas mācību komplekts «Vispārīgais»

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 89 EUR
Gadā – 801 EUR vai 400,50 EUR pusgadā.
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261