Komplektu «Vispārīgais» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē ķīmija, fizika, materiālzinātne, ģeogrāfija kā nozares, šo komplektu iesakā izvēlāties arī tiem jauniešiem, kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā u.c.

Mācību priekšmetu kursu plāns:

Tālmācības vidusskolas mācību komplekts «Vispārīgais»

Mācību maksa 2021./2022.:

Gadā – 1161 EUR vai 580,50 EUR pusgadā.
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261