Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 12. klases izlaidums

Tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola" aizvadīts 12. klases izlaidums īpašā gaisotnē, Mazās Ģildes telpās un āra dārzā.
Mēs lepojamies ar Jums - 12. klases absolventi un vecāki!
Jūs veidojāt mūsu ikdienu īpaši krāsainu, esam par to ļoti pateicīgi!

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 9. klases izlaidums

Sveicam mūsu 9. klases absolventus un viņu vecākus!


Esiet patiesi laimīgi un mīliet to ko Jūs darāt!
"Vienīgais veids, kā piedzīvot patiesu gandarījumu, ir darīt to, kam pēc jūsu domām ir patiesa nozīme. Bet vienīgais veids, kā RADĪT kaut ko ievērības cienīgu, ir mīlēt to, ar ko jūs nodarbojaties."
Stīvs Džobss

Mācies ceļojot un pētot – dosimies uz Grenlandi!

Paldies Katrīnai Brūnai, Marikai Laicānei, Viesturam Laicānam, Gustavam Zālītim un Niklāvam Pīgoznim par dalību un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!
Iestājies Tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola" un mācies, ceļojot un pētot, kā arī piedaloties starptautiskos projektos!

Rīgas Komercskolas audzēkņi piedalās un uzvar mācību olimpiādēs!

Paldies Katrīnai Brūnai, Marikai Laicānei, Viesturam Laicānam, Gustavam Zālītim un Niklāvam Pīgoznim par dalību un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!
Iestājies "Rīgas Komercskolā" un esi viens no labākajiem!

Priecīgus Saulgriežu svētkus!

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» darba laiku 2020. gada Saulgriežu svētkos. 22. jūnijs - brīvdiena 23. jūnijs - brīvdiena 24. jūnijs - brīvdiena 25. jūnijs - 9:00–18:00 26. jūnijs - 9:00–18:00

Lai mums visiem saulaina un priekpilna vasara!

Ar dažādām interesantām un neaizmirstamām sajūtām un emocijām ir noslēdzies 2019./2020. mācību gads.

Pedagogu, audzēkņu un vecāku ciešā komunikācija, kopīga mērķa izpratne un gatavība darīt visu iespējamo, lai šo mērķi sasniegtu - ir mūsu kopīgās izdošanās atslēga.

Paldies pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem par brīnišķīgo sadarbību!

Lai vasarā ikvienam no Jums ir neizsīkstoši avoti pozitīvām emocijām, darot labus darbus, gūstot emocijas no dabas, un saskarsmes ar tuviem un mīļiem cilvēkiem ! Un, kad tuvojas gladiolu un asteru krāšņums, tad esiet starojoši un enerģijas pārpilni jaunā mācību gada sākumam!

Lai mums visiem saulaina un priekpilna vasara!

Paldies visiem par paveikto individuālajās un ģimenes talkās!

Mēs kopā spējam paveikt darbus ar lielu mīlestību, padarot mūsu Latviju zaļāku, tīraku un skaistaku!

Gustava Jākobsona Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkursa godalgotas vietas

Atkārtoti priecājamies un lepojamies par mūsu skolas 10.klases audzēkņa Gustava Jākobsona sasniegumiem mūzikā, kurš saksofona spēli apgūst Tukuma Mūzikas skolā pie pedagoģes Evas Folkbergas, un viņa spožo uzstāšanos XXV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā divās instrumentu grupās - alta saksofona grupā, kļūstot par 1.vietas laureātu, un soprāna saksofona grupā, kurā ieguva 2.vietu (1.vieta netika piešķirta).

Sagaidīsim brīvības svētkus ar labiem darbiem!

Izmantosim šo pavasara laiku savas vides, apkārtnes sakopšanai, aicinām rīkot savas individuālās un ģimenes talkas, lai sakoptu vidi labākai dzīvai!

Padarīsim visi mūsu Latviju zaļāku, tīrāku, ilgspējīgāku, drošāku un skaistāku!

Priecāsimiem, ja dalīsies ar paveikto, sūtot foto uz e-pastu info@rigaskomercskola.lv

Digitālo lekciju cikls «Uzzini… izproti sevi!» 10., 11. un 12. klases audzēkņiem un vecākiem

Digitālo lekciju cikls «Uzzini... izproti sevi!» 10., 11. un 12. klases audzēkņiem:
Meli, nepatiesība, puspatiesība...
Kā labāk sadzīvot kopā ar sevi sociālās distances situācijā.

Digitālo lekciju cikls «Uzzini… izproti sevi!»

Piedāvājam digitālo lekciju ciklu «Uzzini... izproti sevi!» Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» audzēkņiem. Liels paldies psiholoģijas skolotājai Zandai Jankevicai par aizraujošajām lekcijām pamatskolas audzēkņiem!

Literatūras konsultācija 5. un 6.klasei Rīgas Komercskolā

Mācīšanās tālmācībā ir jēgpilna, jo mācību procesā ir iespējams izmantot daudzveidīgas mūsdienīgas pieejas, lai to padarītu saistošu un interesantu katram audzēknim, ņemot vērā viņa vecumposmu, spējas, intereses un vajadzības.
Neliels ieskats, kā mūsu 5. un 6.klašu audzēkņi darbojās literatūras konsultācijā, rakstot vēstuli Sprīdītim, veidojot prezentāciju par A. Brigaderes darbu "Maija un Paija", konsultāciju noslēgumā, veicot pašvērtējumu, izdarot secinājumus par dzīves patiesām vērtībām.
Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dacei Vilmenietei un audzēkņiem par kopīgi paveikto!

Pavasarīgi saulainus, ģimeniski siltus un priecīgus Lieldienu svētkus!

Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies,
Par pirmajiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

Lieldienām aktīvi gatavojās Rīgas Komercskolas 5. un 6. klašu audzēkņi

Lieldienām aktīvi gatavojās arī mūsu skolas 5. un 6. klašu audzēkņi, piedaloties radošajā darbnīcā "Mans Lieldienu zaķis".
Paldies audzēkņiem, viņu ģimenēm un skolotājai Kristīnei Caunei, par sagādāto prieku un svētku sajūtu mums visiem!

Mans Lieldienu zaķis

Arī šogad esam patīkami pārsteigti, par mūsu jaunāko klašu audzēkņu izdomu un aktīvu darbošanos radošajā darbnīcā "Mans Lieldienu zaķis". Paldies, audzēkņiem, viņu ģimenēm un skolotājai Kristīnei Caunei, par sagādāto prieku un svētku sajūtu mums visiem!

Rīgas Komercskola rūpējas par Jūsu drošību

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» audzēkņi un vecāki!

Rūpējoties par Jūsu un mūsu drošību, informējam, ka administrācija strādās TIKAI ATTĀLINĀTĀ REŽĪMĀ.
Aicinām visus ar mācību procesu saistītosjautājumus un ierosinājumus sūtīt uz e-pastu: info @rigaskomercskola.lv vai zvanīt pa tel.: +371 67828055 vai +371 29104327!

Budžeta vietas izloze Rīgas Komercskolā (loterijas Nr. 5849)

Tālmācības vidusskolā Rīgas Komercskola 2020.gada 5. martā plkst. 17:00 notika budžeta vietas - mācību maksas izloze vienam semestrim loterijas Nr. 5849 ietvaros!

Natašai Jermoļickai 1.vieta sacensībās daiļslidošanā Southern Skate 2020, Londonā

Lepojamies ar tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 3. klases audzēkni Natašu Jermoļicku, kura ieguva 1.vietu Starptautiskajās sacensības daiļslidošanā Southern Skate 2020, Londonā.

Nataša izpildīja izvēles programmu kategorijā BNLU13 Basic Novice Ladies – 9&under, kurā startēja 13 meitenes.

Renātes Balodes godalgotās vietas starptautiskajos konkursos

Renāte ir piedalījusies daudzos starptautiskos konkursos, gūstot panākumus un godalgotās vietas:
  • kā soliste XVI Starptautiskajā klasiskās mūzikas konkursā VIVA-MUSIC 2019, iegūstot 1.vietu;
  • spēlējot kopā ar kameransambli XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu kameransambļu konkursā MUZICĒJAM KOPĀ AR DRAUGIEM 2016, iegūstot 1.vietu;
  • ar kamerorķestri ARMONICO VI Starptautiskajā Jana Sibeliusa instrumentālās mūzikas konkursā Turku, Somijā 2018.gadā, iegūstot atkārtoti 1.vietu.