Lai mierpilns gaidīšanas laiks!

Šis ir laiks, kad vismaz uz brīdi gribās apstāties, lai ļautu mieram ieplūst sevī.

Lai svētki nāk ar ciešu piederību savai zemei un valstij!

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties. /I. Ziedonis/

Iepazīstam vērtību zīmes!

Mūsu 1.-4. klases audzēkņi kopā ar pedagogiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Latvijas Bankas simtgadei veltītajā izstādē iepazina monētas kā svarīgus Latvijas tēla un valstisko vērtību simbolus, unikālus mākslas objektus, visu mūsu kopīgas vērtības, kas izceļ nozīmīgus notikumus un personības, veido ilglaicīgu saikni starp pagātni, tagadni un nākotni.

Lāčplēša dienas stāsts!

Piemiņas pasākumā “Lāčplēša dienas stāsts….” mēs – audzēkņi, vecāki, pedagogi kopā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru Kasparu Kalnbērzu atcerējāmies mūsu valsts vēsturi, dziedājām kara dziesmas, 11. novembra krastmalā iededzām svecītes, godinot un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus!

Lāčplēša diena!

Iedegsim sveces, godinot un pieminot Latvijas brīvības cīnītājus!

Iepazīstam ilgtspējīgas saimniekošanas principus!

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 10.-12.klases audzēkņi kopā ar pedagogiem Nordplus projekta “Jauniešu vides apziņas veicināšana ilgtspējīgai attīstībai, ceļojot un izprotot cilvēku un dabas mijiedarbības procesus Ziemeļeiropas reģionā” ietvaros, apmeklēja Baltijā lielāko un modernāko atkritumu pārstrādes poligonu “Getliņi Eko” un Ķeguma HES muzeju.

Mūsu 10. klases audzēknei Artura Gobas balva!

Apsveicam mūsu 10. klases audzēkni Karlīni Katrīni Kleinbergu par iegūto augstāko vērtējumu Valkas novada literātiem Velgai Krilei un Arturam Gobam veltītajā dzejas konkursā “Tu arī mani spēsi izpildīt”!

Andim Parumam 1. vieta udenspollo sacensībās Leipcigā!

Lepojamies ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 11.klases audzēkņa Anda Pāruma sasniegumiem, piedaloties Latvijas Ūdenspolo komandas “SPORT STAR” sastāvā, spēlējot bez maiņām un izcīnot 1.vietu starptautiskajās U-16 sacensībās Leipcigā!

Mūsu audzēkņi iepazīst Eiropas Savienības vērtības!

Mūsu 8. klases audzēkņi, piedaloties izlaušanās spēlē “Eiropas Savienības vērtības” guva zināšanas par Eiropas Savienību, tās vērtībām, stiprinot pilsoniskās līdzdalības prasmes.

Mūsu 8. klases audzēkņi iepazīst starptautiskās lidostas “Rīga” ikdienu!

Mūsu, Tālmācības vidusskolas ”Rīgas Komercskola”, 8.klases audzēkņiem bija iespēja, piedaloties izzinošajā ekspedīcijā “Iepazīsti lidostas profesijas”, iepazīt starptautiskās lidostas “Rīga” darba ikdienu - pasažieru apkalpošanas kompleksu, infrastruktūru.

Reinim Jurānam 1. vieta Latvijas Taekwondo federācijas rīkotajās sacensībās Jelgava Open 2022!

Patiess prieks par mūsu skolas 3.klases audzēkni Reini Jurānu par daudzsološiem panākumiem sportā!
Reinis startēja 2 kategorijās, viena no tām bija disciplīna līdz 33kg, bez galvas kontakta, kur tika iegūta 1.vieta.

Paldies vecākiem un trenerim Ilja Plonskyi par ieguldīto darbu un talanta pilnveidošanu!

Sveiciens Skolotāju dienā!

Paldies par sirdsdegsmi! Lai ik dienu ir gandarījums par paveikto!

Mēs svinam kopā Miķeļdienu!

Pasākumā “Miķeļdiena atnākusi”, kas notika Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpā “Šķūnis”, iepazinām mūsu senču tradīcijas, ticējumus, rotaļas kopā ar “Dabas zirgi” saimnieci Līgu Brodužu.

Viesojāmies Apsīšu Jēkaba dzimtajās mājās “Kalanģos”!

Izzinošās ekspedīcijas laikā 5. un 6. klases audzēkņi viesojās Apsīšu Jēkaba dzimtajās mājās “Kalaņģos”, klausoties kultūrvēsturiskās mājas vadītājas Aivas Kraukles stāstos par rakstnieku.

Radošā darbnīca “Vilhelma Purvīša māksla”.

Radošajā darbnīcā “Vilhelma Purvīša māksla” 4. -7. klases audzēkņi iepazina vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā, nacionālās ainavu glezniecības izveidotāju. Vilhelma Purvīša vārds Latvijas mākslas vēsturē un sabiedrības priekšstatos ir kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem.

Mācāmies darot!

Mūsu skolas 4.-7. klases audzēkņi piedalījās Swedbank piedāvātā interaktīvā ārpusskolas finanšu izglītības aktivitātē, – Finanšu laboratorija.
Finanšu laboratorijas apmeklējums sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau esošās, veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas (Escape room) elementiem, kurā audzēkņiem ir jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu.

Piedalījāmies Meža ekspedīcijā!

Pateicoties “Latvijas valsts meži” radošajiem un atraktīvajiem darbiniekiem, audzēkņi iepazina meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, piemēram, nosakot koka vecumu, augstumu, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās burtnīcās. Audzēkņiem veidojās izpratne par mežu nozīmi, aizsardzību un saglabāšanu nākošajām paaudzēm.

Pasākums Miķeļdiena atnākusi!

Aicinām audzēkņus, vecākus un pedagogus uz pasākumu "Miķeļdiena atnākusi" 2022. gada 29. septembrī, plkst. 12:00 LU Botāniskā dārza telpā "Šķūnis" Kandavas ielā 2, Rīgā, lai iepazītu mūsu senču tradīcijas kopā ar "Dabas zirgi" saimnieci Līgu Brodužu. Savu dalību piesaki līdz 27.09. plkst.17:00, aizpildot pieteikuma anketu!

Budžeta vietas izloze Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» – loterijas Nr. 7235

Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» 2022.gada 15.marta plkst.17:00 notika budžeta vietas izloze vienam semestrim.

Izzinošā ekspedīcija “Finanšu laboratorija” un radošā darbnīca “Vilhelma Purvīša māksla” 4.-7. klases audzēkņiem!

Piedalieties izzinošajā ekspedīcijā "Finanšu laboratorija" un radošajā darbnīcā "Vilhelma Purvīša māksla", kuru laikā veiksiet radošus uzdevumus, aktīvi darbosieties, apgūstot budžeta plānošanu, iepazīstot Vilhelma Purvīša radošos paņēmienus! Pieteikšanās līdz 20.septembrim plkst.16:00. Dalību piesakiet, aizpildot pieteikuma anketu, dalībnieku skaits ierobežots.

5.-6. klases audzēkņi! Izzinoša Meža ekspedīcija Austrumvidzemē Velēnas apkārtnē!

Piedalieties izzinošajā ekspedīcijā 2022. gada 20. septembrī, kuras laikā veidosies izpratne, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas izmantot ikdienas dzīvē, veiksiet praktiskus un radošus uzdevumus meža ekosistēmā, izvērtēsiet meža nozīmi, to saglabāšanas iespējas nākamajām paaudzēm. Plānotais maršruta garums - 2 km, atgriešanāš plānota ∼ plkst. 18:00.  Pieteikšanās līdz 19. septembrim plkst 11:00.

Paldies vecākiem un audzēkņiem par sagādāto patīkamo svētku pārsteigumu un kopā būšanu Zinību dienā!

Trīs mezglus kamolā sējām - tas pirmais par ceļiem, kurus katrs vēlamies iet, tas otrais par sapņiem, kurus vēlamies piepildīt, tas trešais , lai atgādinātu, ka visas lietas jāveic ar lielu mīlestību.

Lai katra diena šajā mācību gadā ir iespēja iedvesmot un ievesmoties!

Mācāmies ceļojot un pētot!

Realizējot Nordplus projektu “Jauniešu vides apziņas veicināšana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā”, organizējām izzinošos ceļojumus Grenlandē un Latvijā, lai jaunieši rastu atbildes uz jautājumiem – Kādi ir klimata pārmaiņu cēloņi, izaicinājumi un iespējas Grenlandē un Latvijā? Kur klimata pārmaiņu procesi notiek ātrāk - Grenlandē vai Latvijā? Ar ko tas izskaidrojams? Ko es un katrs no mums var darīt šobrīd un nākotnē, lai ierobežotu klimata pārmaiņas un novērstu nopietnas katastrofas un to ietekmi uz ekonomiku?