Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola” 1.-4.klases audzēkņi apmeklēja izstādi “Rotaļāsimies?”

Tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola" audzēkņi mācās ar izpratni, pētot, darot, izjūtot prieku par savu varēšanu, piemēram, apmeklējot izstādi "Rotaļāsimies?" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, 1.-4.klases audzēkņi rotaļājoties pilnveidoja prasmi sadarboties, attītot dzīves pamatprasmes - pārliecību, komunikāciju un kritisko domāšanu.

Paldies skolotājām Inai Kovaļevai un Veltai Zīlei par mūsdienīgu pieeju mācību procesam!

7. un 8.klases audzēkņi vēsturi apguva Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

Tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" 7. un 8.klases audzēkņi vēsturi apguva Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, pildot praktiskus uzdevumus, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes.

Paldies vēstures skolotājai Guntai Rinkai par radošo pieeju!

Rīgas Komercskola izstādē “Grāmatu plūdi: Ziemeļi satiek Baltiju bērnu grāmatās”

Mēs, Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola"sākumskolas un pamatskolas audzēkņi mācījāmies darot, viesojoties Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, apmeklējot izstādi "Grāmatu plūdi: Ziemeļi satiek Baltiju bērnu gāmatās", mēs ceļojām grāmatu pasaulē, tuvāk iepazīstot grāmatu tēlus, sevi un klases biedrus.

Paldies skolotājām Inai Kovaļevai, Veltai Zīlei un Sabīnei Putānei par radoši krāsaino un jauniem piedzīvojumiem piepildīto dienu!

Jauniešu mākslas izstādē “VĒRTĪBU SAKTA”

Ar lielu prieku un lepnumu sveicam Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” audzēkni Sauli Ķūrenu ar laureātes titula iegūšanu 10. starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “VĒRTĪBU SAKTA”.

Izstādei tika iesniegti vairāk nekā 300 darbi, no kuriem žūrija atlasījusi 176 labākos. Tajā redzam deviņu valstu – ASV, Austrālijas, Bulgārijas, Indijas, Izraēlas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Šrilankas pārstāvju veikumu. Šāds notikums, kas, papildinot Dziesmu svētku devumu, iezīmē bērnu un jauniešu īpašo vietu pasaules kultūras kartē.

Mūsu audzēkne Saule Ķūrena iesniedza mākslas darbu “Zeme ir mūsu rokās”.

“Rīgas Komercskola” jauno mācību gadu ir uzsākusi ar kopīgu satikšanos!

“Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim saņemt un starot
Un dot...”
/O. Vācietis/

Budžeta vietas izloze Rīgas Komercskolā – loterijas Nr. 6119

Tālmācības vidusskolā Rīgas Komercskola 2020.gada 9. septembrī plkst. 17:00 notika budžeta vietas - mācību maksas izloze vienam semestrim loterijas Nr. 6119 ietvaros!

Aicinām 9.-12. klases audzēkņus uz pirmo skolas dienu

Aicinām 9.-12. klases audzēkņus un pedagogus un pirmo skolas dienu 12. septembrī plkst. 10:00 Alberta ielā 13, Rīgā

Palīdzēsim līdzcilvēkiem realizēt viņu potenciālu!

Ar šādu moto, gatavojoties jaunajam mācību gadam, Tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" pedagogi tikās Pedagoģiskās padomes sēdē.

Pedagoģiskā padomes sēde 26. augustā

Rīgas Komercskolas pedagoģiskā padomes sēde 26. augustā

Apvieno vidusskolu ar daudzpusīgām interesēm!

Mēs lepojamies ar talantīgo audzēkni Sauli Ķūrenu!

Tālmācības vidusskolas "Ŗīgas Komercskola" audzēkne Saule Ķūrena paguvusi gan pabeigt mūzikas skolu, gan arī pieteikt sevi kā mākslinieci, iegūstot 1. vietu Latvijas mākslas skolu audzēkņu scenogrāfijas maketu konkursā!

Izglītības ministrijas un Finanšu ministrijas Simtgades izcilnieka pateicība

Īpaši lepojamies ar Tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" absolventu Edvardu Mekšu, kurš saņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas Simtgades izcilnieka pateicību par sasniegumiem mācībās, sabiedrisko aktivitāti, radošo darbību, ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un sava talanta pilnveidošanu uzņēmējdarbībā.

Iespēja apvienot kvalitatīvu izglītību ar bērna spēju attīstību

VIDE SPOŽAI NĀKOTNEI

Skolas pedagogi saglabā un pilnveido katra bērna individualitāti, lai augtu domājošs, radošs cilvēks, kurš ir gatavs pielāgoties tik mainīgajai pasaulei.

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 12. klases izlaidums

Tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola" aizvadīts 12. klases izlaidums īpašā gaisotnē, Mazās Ģildes telpās un āra dārzā.
Mēs lepojamies ar Jums - 12. klases absolventi un vecāki!
Jūs veidojāt mūsu ikdienu īpaši krāsainu, esam par to ļoti pateicīgi!

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 9. klases izlaidums

Sveicam mūsu 9. klases absolventus un viņu vecākus!


Esiet patiesi laimīgi un mīliet to ko Jūs darāt!
"Vienīgais veids, kā piedzīvot patiesu gandarījumu, ir darīt to, kam pēc jūsu domām ir patiesa nozīme. Bet vienīgais veids, kā RADĪT kaut ko ievērības cienīgu, ir mīlēt to, ar ko jūs nodarbojaties."
Stīvs Džobss

Mācies ceļojot un pētot – dosimies uz Grenlandi!

Paldies Katrīnai Brūnai, Marikai Laicānei, Viesturam Laicānam, Gustavam Zālītim un Niklāvam Pīgoznim par dalību un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!
Iestājies Tālmācības vidusskolā "Rīgas Komercskola" un mācies, ceļojot un pētot, kā arī piedaloties starptautiskos projektos!

Rīgas Komercskolas audzēkņi piedalās un uzvar mācību olimpiādēs!

Paldies Katrīnai Brūnai, Marikai Laicānei, Viesturam Laicānam, Gustavam Zālītim un Niklāvam Pīgoznim par dalību un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!
Iestājies "Rīgas Komercskolā" un esi viens no labākajiem!

Priecīgus Saulgriežu svētkus!

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» darba laiku 2020. gada Saulgriežu svētkos. 22. jūnijs - brīvdiena 23. jūnijs - brīvdiena 24. jūnijs - brīvdiena 25. jūnijs - 9:00–18:00 26. jūnijs - 9:00–18:00