Kas ir mācību e-vide tālmācībā?

Mācību process mācību satura apguvei tiek īstenots virtuālajā mācību e-vidē “Moodle”. Audzēkņiem mācību e-vide ir pieejama 24 stundas diennaktī no jebkuras vietas pasaulē.

Katram audzēknim tiek izveidots personīgais profils mācību virtuālajai e-video “Moodle”. Izmantojot individuālu pieejas kodu, kas sastāv no lietotājvārda un paroles, audzēkņiem mācību e-vidē ir nodrošināta piekļuve:

  • mācību priekšmetu programmām;
  • strukturētiem digitālajiem mācību materiāliem (audio, video faili, darba lapas, prezentācijas u.c. materiāli);
  • paškontroles testiem;
  • pārbaudes darbu plānam;
  • pārbaudes darbiem;
  • saņemtajiem vērtējumiem;
  • tiešsaistes un klātienes mācību konsultāciju sarakstam;
  • aktuālajai informācijai.

Mācību e-vide Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola”