Vai Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir akreditēta izglītības iestāde?

Jā, Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir akreditēta tālmācības vidusskola. Vairāk lasīt par akreditāciju.

Kādas izglītības programmas ir tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

1. Pamatizglītības (1.-9.klase) programma tālmācībā

2. Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma tālmācībā

3. Vispārējās vidējās izglītības programma tālmācībā (10.-12. klase)

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” piedāvātie mācību priekšmetu kursu komplekti:

Kas ir tālmācība?

Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā nestandarta mācības jeb iespēju uzsākt mācības jebkurā laikā, no jebkuras vietas. Tālmācība ir progresīva mācību forma, kas sniedz iespēju mācīties attālināti, atrodoties jebkurā pasaules vietā un laika joslā. Tālmācība ļauj pašam veidot savu mācību plānu, ērti apvienojot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu. Konsultācijas tālmācībā tiek organizētas gan klātienē, gan individuāli, gan ar tiešsaistes starpniecību, kā arī visi pārbaudes darbi un iekaites tālmācībā tiek organizētas elektroniski. Tradicionāli par tālmācību tiek uzskatīta izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir patstāvīgas mācības bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēku. Pamatizglītība un vidējā izglītība neklātienē un tālmācībā kļūst arvien populārāka gan Latvijā, gan pasaulē. Vairāk lasīt par tālmācību.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Vai Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» ir iestājeksāmeni?

  Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» izglītojamie tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

  Vai Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā vidusskolu pabeigt paātrināti?

  Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» izņēmuma kārtā piedāvā apgūt visu vidusskolas kursu eksternātā, jeb visas vidusskolas klases divu gadu laikā*, kas dod iespēju audzēknim ātrāk sasniegt uzstādīto mērķi.
  *Pēc 2022.gada 11.janvāra MK noteikumu Nr.11 29.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

  Kā notiek mācības Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Iestājoties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», izglītojamais saņem pieejas paroli skolas mācību videi, kurā ir atrodami mācību materiāli, pārbaudes darbi, mācību literatūra un cita mācību procesam noderīga informācija. Mācības elektroniski ir pieejamas gan tālmācības vidusskolā, gan tālmācības pamatskolā. Katram izglītojamam ir savs mācīšanās temps, tāpēc Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» izstrādā individuālu mācību plānu. Mācības un pārbaudes darbu rakstīšana notiek mācību vidē.
   

  Piesakies mācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»!

   

  Vai ir vecuma ierobežojumi, stājoties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Tā kā Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā mācības tālmācībā, tad nav vecuma ierobežojumu.

  Kā tiek kārtoti valsts eksāmeni, beidzot pamatskolu vai vidusskolu?

  Valsts eksāmeni tālmācībā 9. un 12. klašu izglītojamiem tiek kārtoti tāpat kā visās klātienes skolās.

  Ko darīt, ja ir nozaudēts vispārējās izglītības dokuments?

  Ja ir nozaudēts vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, ir jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi šo dokumenta oriģinālu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pie attiecīgā pašvaldības izglītības speciālista.

  Kā var iestāties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ja neatrodos Latvijā?

  Atrodoties ārzemēs, iestāties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» var aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pastu info@rigaskomercskola.lv izglītības dokumentu kopijas, kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu.

  Vai mācību maksa jāmaksā uzreiz par visu mācību gadu?

  Uzsākot mācības Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», var izvēlēties ērtāko maksāšanas veidu- maksājot uzreiz par pilnu mācību gadu, maksājumu veicot pa pusgadiem vai dalot maksājumu pa mēnešiem.

  Kādi dokumenti ir nepieciešami, iestājoties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Stājoties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  • Pase vai dzimšanas apliecība nepilngadīgajiem;
  • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
  • Medicīniskā izziņa U27;
  • 2 fotogrāfijas (3×4 cm).