Vai tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir akreditēta izglītības iestāde?

Jā, tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir vienīgā akreditētā tālmācības vidusskola ar profesionāli orientēta virziena programmu. Vairāk lasīt par akreditāciju.

Kādas izglītības programmas ir tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

1. Pamatizglītības (1.-9.klase) programma tālmācībā

2. Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma tālmācībā

3. Vispārējās vidējās izglītības programma tālmācībā (10.-12. klase)

4. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma tālmācībā (10.-12. klase)
Mācību programmas virzieni:

 • Komerczinība.
 • Sabiedriskās attiecības.
 • Tiesību pamati.
 • Tūrisma menedžments.

Kas ir tālmācība?

«Rīgas Komercskola» tālmācības vidusskola piedāvā nestandarta mācības jeb iespēju uzsākt mācības jebkurā laikā, no jebkuras vietas. Tālmācība ir progresīva mācību forma, kas sniedz iespēju mācīties attālināti, atrodoties jebkurā pasaules vietā un laika joslā. Tālmācība ļauj pašam veidot savu mācību grafiku, ērti apvienojot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu. Konsultācijas tālmācībā tiek organizētas gan klātienē, gan individuāli, gan ar skype starpniecību, kā arī visi pārbaudes darbi un iekaites tālmācībā tiek organizētas elektroniski. Tradicionāli par tālmācību tiek uzskatīta izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir patstāvīgas mācības bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēku. Pamatizglītība un vidējā izglītība neklātienē un tālmācībā kļūst arvien populārāka gan Latvijā, gan pasaulē. Vairāk lasīt par tālmācību.


  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Ar ko atšķiras vidējā profesionālā izglītība no vidējās izglītības ar profesionāli orientētu virzienu?

  Vidējā profesionālā izglītība ir vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas ietver vidusskolas vispārējās izglītības kursu un profesijas apguvi. Savukārt profesionāli orientēts virziens rada motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicina izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē. Vairāk lasīt šeit.

  Vai tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» ir iestājeksāmeni?

  Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» izglītojamie tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

  Vai «Rīgas Komercskola» piedāvā vidusskolu pabeigt paātrināti?

  Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» izņēmuma kārtā piedāvā apgūt visu vidusskolas kursu eksternātā, jeb visas vidusskolas klases divu gadu laikā*, kas dod iespēju audzēknim ātrāk sasniegt uzstādīto mērķi.
  *Pēc MK noteikumu Nr.149 40.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

  Kā notiek mācības tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Iestājoties RKS, izglītojamais saņem pieejas paroli skolas mācību e-videi, kurā ir atrodami mācību materiāli, pārbaudes darbi, mācību literatūra un cita mācību procesam noderīga informācija. Mācības elektroniski ir pieejamas gan tālmācības vidusskolā, gan tālmācības pamatskolā. Katram izglītojamam ir savs mācīšanās temps, tāpēc RKS katram izstrādā individuālu mācību grafiku. Mācīšanās un pārbaudes darbu rakstīšana notiek speciālā tālmācības sistēmā.
   

  Piesakies mācībām Rīgas Komercskolā!

   

  Vai ir vecuma ierobežojumi, stājoties tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Tā kā tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» piedāvā mācības tālmācībā jeb mācības internetā, tad nav vecuma ierobežojumu.

  Kā tiek kārtoti valsts eksāmeni, beidzot pamatskolu vai vidusskolu?

  Valsts eksāmeni tālmācībā 9. un 12. klašu izglītojamiem tiek kārtoti tāpat kā visās klātienes skolās.

  Ko darīt, ja ir nozaudēts vispārējās izglītības dokuments?

  Ja ir nozaudēts vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, ir jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi šo dokumenta oriģinālu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pie attiecīgā pašvaldības izglītības speciālista.

  Kā var iestāties tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ja neatrodos Latvijā?

  Atrodoties ārzemēs, iestāties tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» var aizpildot elektronisko pieteikuma anketu un nosūtot uz e-pastu info@rigaskomercskola.lv dokumentu kopijas.

  Vai mācību maksa jāmaksā uzreiz par visu mācību gadu?

  Uzsākot mācības tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ir jāsamaksā mācību maksa par 1. semestri. Sākot no 2. semestra, ir iespējams dalītais maksājums.

  Kādi dokumenti ir nepieciešami, iestājoties tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»?

  Stājoties tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  • Pase vai dzimšanas apliecība nepilngadīgajiem;
  • Dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);
  • Medicīniskā izziņa par veselības stāvokli;
  • 2 fotogrāfijas (3×4 cm).