Vidējā izglītība – 10. – 12.klase. Vispārējās vidējās izglītības mācību programma.

Vispārējās vidējās izglītības programma (akreditēta līdz 2030.gada 23.maijam)  piedāvā apgūt 10.–12. klases mācību programmu. Programmu iespējams apgūt arī divu gadu laikā*.

*Pēc 2022.gada 11.janvāra MK noteikumu Nr. 11 29.punktā noteiktā regulējuma, izņēmuma gadījumā piedāvājam mācību programmu pēc individuāla plāna apgūt divu gadu laikā, ja izglītojamam ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un prasmes, kā arī sociālā un psiholoģiskā gatavība.

Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

Gadā: 10. – 12. klasei – 1431€
Pusgadā: 10. – 12. klasei –  715,50
Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

 

 

  Piesakies Online Atvērto durvju dienai

  Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.
  Ilze Beļinska
  Ilze Beļinska, Tālmācības vidusskolas
  "Rīgas Komercskola" direktore


  Izglītības programmas mācību priekšmetu plāns:

  Apskatīt izglītības programmas mācību priekšmetu plānu   


  Piesakies mācībām Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola»!


   
  Izdrukājama pieteikuma anketa

  Vidējās izglītības mācību procesa atbalsta līdzekļi

  Katrā mācību priekšmetā izstrādāti inovatīvi mācību līdzekļi, mācību priekšmetu programmas, kur atspoguļota mācību priekšmetu satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, pārbaudes veids.

  Mācību procesa atbalsts ietver klātienes un tiešsaistes konsultācijas, praktiskas klātienes konsultācijas: diskusijas, praktiski uzdevumi, problēmjautājumu analīze, individuālās pedagogu konsultācijas klātienē, tiešsaistē (e-pasts, BBB).

  Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, gan specializētajos mācību kursos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguvē.
  • dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību tālmācībā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību tālmācībā un ir gatavi apgūt patstāvīgi mācību vielu.