Skolas padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

Skolas padome darbojas saskaņā ar skolas padomes reglamentu, tās mērķis ir sniegt priekšlikumus skolas turpmākai attīstībai.

Vecāki

Inese Mekša – Skolas padomes priekšsēdētāja

Andžejs Mekšs
Iveta Zālīte
Ģirts Zālītis
Marita Eglīte

Izglītojamie

Dominiks Mekšs
Melisa Mežzaķe

Pedagogs

Agnese Gromova – Ķūrena

Skolas direktore: Ilze Beļinska