Skolas padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā

Skolas padome darbojas saskaņā ar skolas padomes reglamentu, tās mērķis ir sniegt priekšlikumus skolas turpmākai attīstībai.

Vecāki

Inese Mekša – Skolas padomes priekšsēdētāja

Andžejs Mekšs

Egils Purviņš

Agnija Kuzmina

Marita Eglīte

Izglītojamie

Dominiks Francisks Mekšs

Melisa Mežzaķe

Pedagogs

Agnese Gromova – Ķūrena

Skolas direktore: Ilze Beļinska

 

Pievienojies mums šeit!