Komplektu «Programmēšana, digitālais dizains» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē programmēšana, multimediālu, digitālu produktu izstrādāšana (mājaslapas, datorspēles, lietotnes).

Mācību priekšmetu kursu plāns:

Tālmācības vidusskolas mācību programma «Programmēšana un digitālais dizains»

Mācību maksa 2020./2021.:

Mēneša maksa – 89 EUR
Gadā – 801 EUR vai 400,50 EUR pusgadā.
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261