Kāpēc izvēlēties komplektu «Programmēšana, digitālais dizains» ?

Komplektu «Programmēšana, digitālais dizains» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē programmēšana, multimediālu, digitālu produktu izstrādāšana (mājaslapas, datorspēles, lietotnes).

Mācību priekšmetu kursu plāns:

*Apstiprināts ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” direktores 2023.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-8/05b.

Mācību maksa 2023./2024.m.g.:

Gadā: 10. – 12. klasei – 1431€
Pusgadā: 10. – 12. klasei –  715,50
Izvēlies sev ērtāko veidu, kā veikt apmaksu par mācībām – par gadu, pusgadu vai par katru mēnesi!
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261