Komplektu «Valodas, sociālās zinātnes» iesakām izvēlēties jauniešiem, kurus interesē valodas un sociālās zinātnes.

Mācību priekšmetu kursu plāns:

Tālmācības vidusskolas mācību programma «Valodas un sociālās zinības»

Mācību maksa 2022./2023.:

Gadā – 1251 EUR vai 625,50 EUR pusgadā.
Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir EUR 30.

Vispērējās vidējās izglītības programmas licences nr. V_3261