Nordplus finansiāli atbalstīts projekts «Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā»Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Mācies ceļojot un pētot!” mērķis
Projekta ”Jauniešu vides apziņas veidošana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” pētījumu tēmas
Nordplus projekta ietvaros izpētīto tēmu prezentācijas
Pētījumu konferences “Mācies ceļojot un pētot!” prezentācijas
Projektā “Jauniešu vides apziņas veidošana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» programma Latvijā
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Latvijā foto galerija
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Mācies ceļojot un pētot!” video materiāls “Mācāmies darot!”
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» programma Grenlandē (EN)
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Grenlandē foto galerija
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Grenlandē video materiāls par videi draudzīgāko cieto sadzīves atkritumu poligonu “ESANI”
Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Mācies ceļojot un pētot!” video materiāls “Mācāmies ceļojot un pētot!”
Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra “Izglītība nākotnes cilvēkam” – 28.04.2022. galerija
Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra “Izglītība nākotnes cilvēkam” – 28.04.2022. video materiāls “Plastmasas maisiņa ceļš”
Radošā darbnīca – izstāde “Otrā elpa” foto galerija
Jauniešu dalība Latvijas Universitātes organizētajās skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs ar projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, novērojumiem klimatu pārmaiņu jomā globālajā, reģionālajā, nacionālajā un vietējā mērogā
Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra “Alternatīvas, nepārtrauktas vērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm (EKP) un to pavadošo sējumu valodas apguvei” 13.06.2022. – 15.06.2022. prezentācija.

 


 

 


 


 

 


Projektā “Jauniešu vides apziņas veidošana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas

 

Projektā gūtā pieredze un atziņas

Lejuplādēt projekta “Jauniešu vides apziņas veidošana, ceļojot un pētot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūtā pieredze, atziņas

 

Project “Promoting environmental awareness of youth by traveling and exploring natural, cultural and socio-economic processes in the Northern European region” experience, conclusions (EN)

 

Gained experience and conclusions

Download project “Promoting environmental awareness of youth by traveling and exploring natural, cultural and socio-economic processes in the Northern European region” experience, conclusions (EN)

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» programma Latvijā

Prakses «Mācies ceļojot un pētot!» programma Latvijā

 

Lejuplādēt izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» programmu Latvijā

 

Explorative trip-complex teaching practice “Learn while traveling and exploring” program in Latvia

Practice “Learn while traveling and exploring” program in Latvia

Download explorative trip-complex teaching practice “Learn while traveling and exploring” program in Latvia

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Latvijā foto galerija

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Mācies ceļojot un pētot!” video materiāls “Mācāmies darot!”

 

 


 

Explorative trip-complex teaching practice “Learn while traveling and exploring” program in Greenland (EN)

 

Practice “Learn while traveling and exploring” program in Greenland

 

Download explorative trip-complex teaching practice “Learn while traveling and exploring” program in Greenland (EN)

 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Grenlandē foto galerija

Lidojam prom no Grenlandes


 


 

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses «Mācies ceļojot un pētot!» Grenlandē video materiāls par videi draudzīgāko cieto sadzīves atkritumu poligonu “ESANI”

 

 


Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses “Mācies ceļojot un pētot!” video materiāls “Mācāmies ceļojot un pētot!”

 


Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra “Izglītība nākotnes cilvēkam” – 28.04.2022. galerija

 


 

Starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra “Izglītība nākotnes cilvēkam” – 28.04.2022. video materiāls “Plastmasas maisiņa ceļš”

 

 

 


Radošā darbnīca – izstāde “Otrā elpa” foto galerija


no images were found

 


 

Jauniešu dalība Latvijas Universitātes organizētajās skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs ar projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, novērojumiem klimatu pārmaiņu jomā globālajā, reģionālajā, nacionālajā un vietējā mērogā


no images were found

 


 

Presentation from the international seminar for improvement of professional competence of pedagogues “Alternative, Continuous Evaluation Methods in Line with the Common European Framework of Reference for Languages and Accompanying Volume for Learning Languages” 13 June 2022 – 15 June 2022.

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra prezentācijas galvene

 

Download the presentation from the international seminar for improvement of professional competence of pedagogues “Alternative, Continuous Evaluation Methods in Line with the Common European Framework of Reference for Languages and Accompanying Volume for Learning Languages” 13 June 2022 – 15 June 2022.