I vieta XI Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā «Pūš pa deviņ’»

Atkārtoti priecājamies par Rīgas Komercskolas 9.klases audzēkņa Gustava Jākobsona sasniegumiem. Apsveicam Gustavu un Tukuma mūzikas skolas saksafona kvartetu ar iegūto I vietu XI Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā Pūš pa deviņ’!

Gustav, tici tam, ko tu dari, mīli, ko tu dari!

Gustava Jākobsona 1. vieta mūzikas skolu konkursā Pūš pa deviņ’

Gustava Jākobsona 1.vietas konkursa «Pūš pa deviņ’» diploms

Paldies ģimenei un mūzikas pedagogiem!