Atkārtoti priecājamies un lepojamies par Rīgas Komercskolas 10.klases audzēkņa Gustava Jākobsona sasniegumiem mūzikā, kurš saksofona spēli apgūst Tukuma Mūzikas skolā pie pedagoģes Evas Folkbergas, un viņa spožo uzstāšanos XXV Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā divās instrumentu grupās – alta saksofona grupā, kļūstot par 1.vietas laureātu, un soprāna saksofona grupā, kurā ieguva 2.vietu (1.vieta netika piešķirta).
Gustavs Jākobsons laureātu koncertā muzicēja kopā ar savu mammu – koncertmeistari Santu Jākobsoni, savaldzinot publiku ar komponista J.Francaix „Trīs eksotiskām dejām”. Šogad konkurss tika veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai. Konkursu rīkoja biedrība “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris”, un tajā piedalījās 186 mūziķi no 51 mūzikas skolas. Konkursu vērtēja starptautiska profesionālu mūziķu žūrija no Latvijas un Lietuvas.

“Parasti cilvēki rūpējas par to, lai īsinātu laiku, bet, kam ir kāds talants – lai izmantotu laiku.”
/ Šopenhauers/