vertibu-zimes-titulbilde

Mūsu 1.-4. klases audzēkņi kopā ar pedagogiem Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Latvijas Bankas simtgadei veltītajā izstādē iepazina monētas kā svarīgus Latvijas tēla un valstisko vērtību simbolus, unikālus mākslas objektus, visu mūsu kopīgas vērtības, kas izceļ nozīmīgus notikumus un personības, veido ilglaicīgu saikni starp pagātni, tagadni un nākotni.
 
Iespaidojoties no redzētā, audzēkņi radošajā darbnīcā “Vērtību zīmes” katrs radīja savu monētu, kas palīdzēja labāk izprast monētu tapšanas ceļu no izpētes, radošiem meklējumiem un ideju atlases līdz to realizācijai.
 
Izstāde aicina novērtēt naudu ne vien kā racionālās saimnieciskās pasaules neatņemamu sastāvdaļu, bet arī kā paliekošu kultūrvēsturisku simbolu, latviešu tautas vēstures un garīgo vērtību iemiesojumu.
 
Paldies izstādes rīkotājiem par vizuāli piesātināto piedzīvojumu! Paldies pedagogiem Inai Kovaļevai, Jolantai Jirgensonei un Kristīnei Caunei par radošu pieeju mācību procesā, veicinot vērtību izpratni audzēkņiem!
 
Jo “vērtības ir cilvēku un tautas dzīves ceļazīmes, vērtībās izpaužas cilvēku un tautas mentalitāte, gars, dvēsele.”
/Augusts Milts/
 
Skatīt galeriju.