7.-9. klašu audzēkņi kopā ar pedagogiem devās izzinošajā ekspedīcijā «Daugavgrīvas stāsti»

Uzsākot jauno mācību gadu, Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 7.-9. klašu audzēkņi kopā ar pedagogiem devās izzinošajā ekspedīcijā «Daugavgrīvas stāsti», lai uzzinātu par vēsturiskajiem notikumiem Daugavgrīvas cietoksnī un tā saistību ar Zviedrijas Karali Gustavu II Ādolfu, kā arī militāro darbību, kas Daugavgrīvā ir risinājusies pirms 300 gadiem, atklājot arī Piejūras dabas parka noslēpumus, izbaudot sportiskās aktivitātes, iepazīšanos, atkalredzēšanos un piedaloties parka sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu, jauniešos attīstot un veidojot izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, dabas likumsakarībām, cilvēka un dabas mijiedarbību.

Jo ļoti svarīgi ir jauniešus rosināt apzināties un apgūt videi draudzīgu domāšanas veidu, pozitīvu attieksmi pret vidi un prasmi pareizi rīkoties, dzīvojot vidē, ieviešot un iesakot praktiskus ieteikumus turpmākajai rīcībai, tādējādi samazinot savu “ekoloģiskās pēdas nospiedumu”, jo palīdzot dabai, mēs palīdzam paši sev.

“Zeme nepieder mums: mēs piederam Zemei”
/Marlee Matlin/

Paldies!

“Vienīgais veids, kā varam uzlabot vides kvalitāti, ir, ja iesaistīsies visi!”
/Ričards Rodžers/

  • Visi kopā un no sirds izbaudījām no jauna iepazīšanos un atkalredzēšanos!