2018. gada 5. oktobrī 1. – 7. klašu audzēkņi kopā ar vecākiem un pedagogiem devās izzinošā ekspedīcijā «Domā. Dari. Zini.», kurā izmantojām Nordplus projektā “Jauniešu radošās pašpieredzes veidošanās, ceļojot un izzinot dabas, kultūras, sociālekonomiskos procesus Ziemeļeiropas reģionā” gūto pieredzi, atziņas.

Ekspedīcijas laikā uzzinājām par Latvijas himnas autoru, apmeklējām Sudraba muzeju, radoši un aktīvi darbojāmies Minhauzena muzejā, kā arī piedalījāmies akcijā «Mana jūra», sakopjot gabaliņu no Rīgas līča piekrastes.

Izzinošā ekspedīcija «Domā. Dari. Zini.»

Liels paldies audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem!