Apsveicam un lepojamies ar Rīgas Komercskolas skolas 6. klases audzēknes Zitas Tomas panākumiem

1.vietu starptautiskajā akordeonistu konkursā “Naujene 2019”
Kultūras ministrijas Gada balvu mūzikā 2018

Zitai Tomai Kultūras ministrijas Gada balva mūzikā 2018

Kā arī Zita ir izvirzīta dalībai Ineses Galantes Talantu konkursa finālā, kas norisināsies 12.maijā.
Lūgums mūsu skolas audzēkņiem atbalstīt Zitu, balsojot par Zitu!

Zita, „neaizmirsti darīt neiespējamo, lai sasniegtu iespējamo”!

Pateicamies ģimenei, īpaši Zitas mammai Sarmītei Tomai, un Zitas mūzikas pedagogiem par kopīgi paveikto!