Mūsu sabiedrotais – ģimene

Bez ģimenes atbalsta tālmācība nav iedomājama. Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» ir izdevies izveidot tādu sadarbības modeli, kas iekļauj gan vecāku, gan arī pašu audzēkņu aktīvu līdzdalību. “Kad audzēknis iestājas skolā, vienmēr ar vecākiem pārrunājam sadarbību un to veidojam apzinātu un mērķtiecīgu. Regulāri organizējam kopsapulces, kurās piedalās gan vecāki un pedagogi, gan audzēkņi. Mums ir svarīgs ikviens, arī pirmklasnieka viedoklis. Augstu vērtējam vecāku aktivitāti un iniciatīvu, iesaistoties mācību procesa pilnveidošanā.

Piemēram, piecu mūsu audzēkņu mamma Inese Mekša nāca ar ideju par dabaszinību skolu audzēkņiem, ko labprāt attīstījām. Sadarbības rezultātā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmisko centru un LU Botānisko dārzu, audzēkņiem ir iespēja klātienē veikt dažādus laboratorijas darbus, eksperimentus. Mūsu audzēkņi dodas uz šīm nodarbībām ar lielu interesi darboties, nevis vēlmi kādam sevi izrādīt vai pierādīt. Tā ir mūsu audzēkņu atšķirība – viņi zina, ko vēlas un var, paši vada mācību procesu, mācoties sev, un ir par to līdzatbildīgi. Šāds mācīšanās modelis attīsta iekšējo motivāciju, kas ir nozīmīgs virzītājspēks.Un, ja cilvēkam ir arī izvēles iespēja, viņš var izdarīt ārkārtīgi daudz.

Visi esam nākuši pasaulē pozitīvi, turklāt teju 90% – ģeniāli. Lai šo potenciālu nezaudētu, ikvienam cilvēkam ir svarīgi sevi apzināties, un palīdzēt to izdarīt ir izglītības misija.”

Rīgas Komercskolas sabiedrotais – ģimene

Ļaujam audzēknim kļūdīties

Nav noslēpums, ka vērtēšanas sistēma ir liels izaicinājums pedagogiem. Kā novērtēt, lai vērtējums sekmētu audzēkņa attīstību? Uzslavēt? Ar atzīmi 10 baļļu skalā?

“Cenšamies saprast, kurš vērtējums audzēknim ir vairāk nepieciešams. Iespējams, viņš nespēj iegūt maksimālo – 10, taču ir ieguldījis milzīgu darbu, un tieši uzslava ir tā, kas viņu motivē turpināt. Ar atzīmi pedagogs var novērtēt tikai zināšanas un prasmes, taču ne attieksmes, tādēļ vienmēr domājam par to, kas audzēkņa attīstībai ir svarīgāks, un tas nozīmē, ka mācāmies līdz ar audzēkņiem. Mūsu moto skan: māci mazāk, mācies vairāk! Apgūstam tehnoloģijas, sadarbojamies, meklējam jaunas pieejas un veidus, kā vislabāk audzēkņus motivēt. Attīstot jaunā cilvēka prātu, audzinām arī gribu un ļaujam kļūdīties. Ikvienu kļūdu var izlabot un izdarīt vērtīgus secinājumus,” teic Ilze Beļinska.

Ļaujam klļūdīties, jo ikvienu kļūdu var izlabot un izdarīt vērtīgus secinājumus