Rīgas Komercskolas 10. klases audzēkne Krista Špīse konkursa «Latvijas jaunie vokālisti» ir ieguvusi GRAND PRIX

Vakar, Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 10. klases audzēkne Krista Špīse, Noras Bumbieres fonda rīkotajā konkursa «Latvijas jaunie vokālisti» finālā ir sasniegusi augstāko novērtējumu un ieguvusi GRAND PRIX.

Krista, Tu esi ļoti talantīga un mērķtiecīga, mēs ar Tevi lepojamies un vienmēr apbrīnojam, kad varam baudīt Tavu muzikālo sniegumu! Lai neatlaidība un mūzika nes Tevi uz jaunām virsotnēm, lai mērķi aug līdz ar sasniegumiem!

Paldies Kristas vecākiem par atbalstu ikdienā un virzīšanu uz fantastiskiem rezultātiem!

Paldies arī vokālajam pedagogam Raimondam Bičum un vokālajai studijai “Nots”!

  • Noras Bumbieres fonda konkursā «Latvijas jaunie vokālisti» grand prix 2021!