Mēs kopā spējam paveikt darbus ar lielu mīlestību, padarot mūsu Latviju zaļāku, tīraku un skaistaku!

Paldies visiem par paveikto individuālajās un ģimenes talkās!