Lūdzam Jūs nobalsot ar “Patīk” sociālajos tīklos

«FACEBOOK»

un

«DRAUGIEM.LV»

par foto attēliem, kas piedalās foto konkursā «Horvātija un Slovēnija pavasarī»!
 
Foto konkursa norises laiks: 04.06.-10.06.2019.
 

No 27.04. – 05.05.19. tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» un projekta «Esi Līderis» audzēkņi un skolotāji organizēja un piedalījās izzinošajā ceļojumā – mācību praksē «Horvātija un Slovēnija pavasarī», lai jaunieši izprastu citu tautu vērtības, kultūru, tradīcijas un dabas fenomenu.

Piedalies Foto konkursā «Horvātija un Slovēnija pavasarī»