Arī 2020./2021. mācību gadā Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» audzēkņi ir piedalījušies matemātikas, angļu valodas, vēstures, bioloģijas un ģeogrāfijas mācību priekšmetu olimpiādēs, uzrādot izcilus sasniegumus.

Paldies audzēkņiem Viesturam Laicānam, Elīzai Martai Skrāģei, Filipam Viljamam Cimermanim, Jēkabam Vidruskam, Gustavam Zālītim, Paulim Leonardam Paeglem, Evelīnai Grīnvaldei un Jēkabam Vanagam!

Izsakām pateicību pedagogiem par mūsdienīgām pieejām un jauninājumiem, organizējot mācību procesu un radot audzēkņiem interesi par mācību saturu!

“Atbildes meklējot, bet neatrodot, mēs iemācāmies vairāk, nekā tās vienkārši uzzinot…”
/Loids Aleksandrs/

Rīgas Komercskolas audzēkņi 2021. gadā piedalās un uzvar mācību olimpiādēs!