Saulainu domu piepildītu Skolotāja dienu

Sveicieni skolotāju dienā

Ik skolotājs ir burvis, jo sirds atslēgt māk,
Lai tajās labestība un milestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M.Bārbele/