Mūsu skolā vērtības ir gudrība, tolerance, mīlestība, ģimene.

 
Rīgas Komercskolā mācāmies dzīvē un darbībā

Viens no veidiem, kā Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» veiksmīgi realizē kompetenču izglītības pieeju, ir jau par tradīciju kļuvušās mācību ekspedīcijas, izzinošie ceļojumi. “Dodoties ekspedīcijā mēs varam vienlaikus izrunāt vairākas tēmas, ko skolas solā audzēkņi apgūtu dažādos priekšmetos. Dabaszinības ir cieši saistītas ar fiziku un ķīmiju, vēsture – ar ģeogrāfiju un ekonomiku. Tā audzēkņi iemācās saskatīt un saprast kopsakarības. Šopavasar, aizbraucot izzinošā ceļojumā uz Itālijas galvaspilsētu Romu, apguvām vēsturi, mākslu, kultūru, ģeogrāfiju, turklāt tas notika klātienē, vēsturiskajā vidē. Izzinošos ceļojumus un ekspedīcijas
organizējam mērķtiecīgi, rūpīgi izplānojam, ko darīsim un ko apgūsim, kādas pieejas izmantosim.”

Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» pedagogi meklē pieejas, kas ļautu labāk izprast ikvienu audzēkni un viņa vajadzības, turklāt metodes un pieejas, ko izmanto mācību satura apguvei, ir maksimāli pietuvinātas dzīvei, un ikviena darbība, kurā audzēkņi ir iesaistīti, virzīta uz to, lai rosinātu domāt, turklāt ne tikai par mācību saturu, bet arī par to, kā audzēknis attiecas pret citiem, kā citi attiecas pret viņu.