Kompetenču izglītības modelis – skolas filozofijas pamatā kopš pastāvēšanas pirmsākumiem

Latvijas vispārizglītojošajās skolās plānots ieviest kompetenču izglītības modeli. Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir krietnu soli priekšā, jo šāda pieeja ir skolas filozofijas pamatā jau no tās pastāvēšanas pirmsākuma. Kompetenču izglītību te iegūst ikviens, mācoties ar prieku, attīstot personību un slīpējot talantu kā briljantu.

Kompetenču izglītības modelis - skolas filozofijas pamatā kopš pastāvēšanas pirmsākumiem

Veidojam patiesas vērtības un attieksmes

“Kompetenču izglītību raksturo attieksme, prasmes un zināšanas. Vissvarīgākā, manuprāt, ir attieksme, jo, tikai pateicoties tai, būs zināšanas un prasmes,” saka Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» direktore Ilze Beļinska. “Attieksmes veidošanā liela nozīme ir videi ģimenē un skolā. Kā pedagogiem, tā vecākiem ir jālūkojas vienā virzienā, ik dienu paturot prātā, ka visa centrā ir audzēknis. Viņi ir tik dažādi – katram savs ritms un temps, savi ieradumi un raksturs. Kopā ar ģimeni mēs veidojam attieksmi pret audzēkni, atbilstoši katra individuālajām īpatnībām. Tiklīdz tas izdodas, audzēknim rodas pozitīva attieksme pret mācībām un ikdienas darbiem.

Pieeja izglītībā, ko īstenojam Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola», ļauj jaunajam cilvēkam dzīvot savu dzīvi, apgūt dzīves darbības prasmes, veidojot attieksmes un pārliecinoties, kas ir patiesās vērtības. Tām sabiedrībā, ģimenē un skolā ir liela nozīme. Mūsu skolā vērtības ir gudrība, tolerance, mīlestība, ģimene. Mums ir svarīgi, lai audzēknis ir mērķtiecīgs un lai viņam ir iespēja darīt to, kas patīk, turklāt darīt to izcili.”

Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» – Nākotnes skola tagadnē

Skolas izvēle ir veiksmīgas nākotnes pamatā!

Mācies tālmācībā no 1. līdz 12. klasei.