Lai vasaras saulgriežos sirdīs skan gaismas dziesmas!

Lustīgus Līgo svētkus

 

Kur, Saulīte, mazgājies šodien agri celdamās?
Aiz kalniņa lejiņā, sidrabiņa avotā.