Praktiskais seminārs pedagogiem “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās”

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” vadība un skolotāja Dace Penkule piedalījās 2019.gada 25.oktobrī Vidzemes augstskolas Zināšanu un tehnoloģijas centra 10. konferencē – praktiskajā seminārā pedagogiem “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās”, jo, lai organizētu mūsdienīgu mācību procesu, ir jāmācās un jāmainās arī pedagogiem un skolas vadībai, jo ļoti svarīgi ir vērot,
sekot līdzi, vai tas, ko mēs darām šodien, būs derīgi arī pēc dažiem gadiem.

 

Vidzemes augstskolas Zināšanu un tehnoloģijas centra 10. konference