Izzinošās ekspedīcijas laikā 5. un 6. klases audzēkņi viesojās Apsīšu Jēkaba dzimtajās mājās “Kalaņģos”, klausoties kultūrvēsturiskās mājas vadītājas Aivas Kraukles stāstos par rakstnieku.Apsīšu Jēkabs ir viens no latviešu prozas veidotājiem 19. gs. otrajā pusē, kura darbiem raksturīga reālistiska izteiksme, tajos detalizēti aprakstīta sadzīves vide, pievērsta uzmanība psiholoģiskajiem raksturojumiem, poētiski tēlota Latvijas daba. Apsīšu Jēkabs ir strādājis arī par latviešu valodas skolotāju 1916.gadā Viļa Olava Rīgas komercskolā. 

Paldies “Kalanģu” mājas vadītājai Aivai Krauklei par sirdssilto un viesmīlīgo uzņemšanu!Gūtā atziņa:

“Neej nekur, kur gods un sirdsapziņa tev liedz iet, nedari nekā, kas nav caurcaurēm labs un patiess, nedari nekā, par ko tuvākais uz tevi varētu raudāt un žēloties, un ja tev arī liktos, ka pasaule tevi tādā ceļā viļ – šis ceļš tevi nevils nekad.”
/Apsīšu Jēkabs/