Ļoti lepojamies ar mūsu skolas 6.klases audzēkni Zitu Tomu, jo Zitai ir talants mūzikā un ļoti labi un izcili sasniegumi mācībās.

Šajā rudenī ieguvusi vairākas godalgotas vietas – Starptautiskajā jauno mūziķu un mākslinieku konkursā “Mākslu Duets”, kas norisinājās Carnikavā 19.oktobrī , Zita ieguva Grand Prix A grupā, pēc tā devās uz Prāgu, lai startētu IV Starptautiskajā Akordeonistu festivāla konkursā, kurā ieguva 1.vietu; kā arī nesen atgriezās no Viļņas, kur piedalījās konkursā “Tautiskie akcenti mūzikā” un arī tur ieguva godalgoto 1.vietu!

Apsveicam Zitu un Zitas mammu Sarmīti Tomu par izcilajiem sasniegumiem un kopīgi paveikto!

Zita Toma - talants mūzikā un izcili sasniegumi mācībās