Rīgas Komercskolas audzēknes 2. vieta vēstures 25. olimpiādē

Apsveicam un lepojamies ar tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» skolas 12.klases audzēkni Annu Kristiānu Dimanti, kura ieguvusi 2.vietu Rīgas pilsētas vēstures 25. olimpiādē!

Paldies arī vēstures skolotājai Guntai Rinkai!