Iestājies Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola” un mācies, ceļojot un pētot, kā arī piedaloties starptautiskos projektos!

Mācies ceļojot un pētot - dosimies uz Grenlandi