Patstāvība un uzņēmēja krampis – skolas un vecāku kopdarbs.

Veiksmes stāsti iedvesmai

 

 
Inese Mekša, piecu Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» audzēkņu mamma, uzņēmēja: “Ja vecāki vēlas dzīvot dzīvi kopā ar bērniem, ikdienā nodot viņiem savu dzīves pieredzi, tad tālmācība kā izglītības ieguves forma ir tieši tas, kas šādai ģimenei vajadzīgs. Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» ir izcili piemērota īpaši talantīgiem bērniem – nākamajiem sportistiem, mūziķiem, māksliniekiem – un tā ir brīnišķīga arī bērniem, kuri aug uzņēmēju ģimenēs. Par talantīgu uzņēmēju bērns izveidosies, esot kopā ar saviem vecākiem uzņēmējiem, piedaloties vecāku dzīvē un apgūstot prasmes biznesā. Mūsu vecākais dēls sāka mācīties Tālmācības vidusskolā «Rīgas Komercskola» 7. klasē. Nu jau viņš ir pilngadīgs un kļuvis par tēva uzņēmuma valdes locekli, turklāt viņš uzņēmumā ir arī meistars – algots darbinieks.

Katrai ģimenei ir savs stāsts, kā tā nonāk līdz lēmumam par tālmācību. Mums patīk brīvi plānot savu laiku. Taču līdz ar vecākā dēla skolas gaitu uzsākšanu, brīvība tika apcirpta. Bērnus, neatkarīgi no vecuma, uzskatām par līdzvērtīgiem, tādēļ vienmēr esam ņēmuši līdzi komandējumos, ceļojumos, kā dēļ nācās kavēt skolu. Dzīvi ietekmēja arī jaunāko bērnu ienākšana ģimenē.

Tālmācības vidusskola «Rīgas Komercskola» šķita piemērots risinājums, lai gan sapratu, ka man būs jāuzņemas liela atbildība. Pagāja pāris gadu, līdz bērni, kuri iepriekš bija mācījušies parastajā skolā, apguva tālmācības sistēmu un novērtēja tās priekšrocības. Pamanīju, cik viņi kļuva mierīgi, uzlabojās veselība. Jaunākie sāka mācīties šajā skolā no 1. klases un jau pēc pusgada meita bija gatava darboties patstāvīgi. Vienmēr bērniem esam piedāvājuši iespēju mācīties parastajā skolā, taču viņi izvēlas tālmācību.

Viss sākas ar ģimeni, ar to, cik gatavi mainīties ir pieaugušie. Bērni ir mūsu atbildība nevis sabiedrības rūpe. Ja vecāki nav gatavi dzīvot dzīvi kopā ar bērnu, šāda skola visticamāk nederēs, jo bērnu nedrīkst izolēt, atstāt bez palīdzības, kad viņam to vajag. Šī skola ir vecākiem, kuri gatavi augt kopā ar bērnu un ļaut bērnam ik dienu mācīties no viņu pieredzes, sekot viņu piemēram. Ar bērniem ir daudz jārunā, jāskaidro, ko nozīmē plānot laiku, būt atbildīgiem, sevišķi izglītības sākuma posmā. Mūsu ģimenē vismaz reizi nedēļā ir sapulce – apspriežam, kā katram iet un kas jāpaveic. Tas ir interesanti un aizraujoši. Pamazām bērni saprot, ka mācās sev, viņos ir savas vērtības apziņa. Pat, ja nepiemīt kāds īpašs talants, viņi dzīvē būs cienījami cilvēki. Manuprāt, tas ir ikviena galvenais pienākums. Ja patiešām vēlaties patstāvīgu, laimīgu, gudru bērnu – izvēlieties Tālmācības vidusskolu «Rīgas Komercskola»!”